Västanå Turridning
Västanå natur
är som bäst
när den upplevs
till häst!
 
Naturreservat
Här ligger också Västanåfallets naturreservat, som är ca 7 ha stort. Reservatsbildningen 1978 skedde för att säkerställa vården av områdets natur- och kulturmiljö, samt för att trygga områdets betydelse som utflyktsmål och strövområde. Huvudman för reservatet är Härnösands kommun.

Reservatets centrala del utgörs av det sammanlagt 90 m höga vattenfallet. Det är Eksjöåns vatten som här kastar sig utför bergets klippor i vita kaskader. Som vackrast är fallet under vårens högvatten.

Naturen runt fallet togs under1700- och 1800-talet i anspråk för ett järnbruk. Råvaran som var tackjärn, fraktades med skepp från mellan-Sverige till Härnösand och sedan med hästforor till Västanå. Vid bruket framställdes bl a stångjärn och allehanda järnredskap, som skeppades ut via Härnösand. Bruket var länge ett centrum för bygdens näringsliv. Järnhanteringen upphörde 1867. Ett flertal lämningar från brukstiden ger sin prägel på miljön.

Från vattenfallets översta del leder en flottningsränna i järnplåt ner till bruksdammen. I rännan flottades timmer varje vår från 1920-talet till 1960-talet när lastbilstransporter tog över. Flottningen i rännan var ett storartad skådespel och återupplivas vissa år vid ”Flottningens Dag” i Västanå.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÄSTANÅFALLET natur & kulturcentrum

Information om Viksjöbygdens natur och kulturhistoria
Vädret Viksjö

   Flag Counter