Västanå Turridning
Västanå natur
är som bäst
när den upplevs
till häst!
 
Vad är VÄSTANÅFALLET natur & kulturcentrum?
Anläggningen har tidigare fungerat som ett naturum, som är en typ av informationscentrum som finns spridda över hela Sverige. Förebild till dessa var de s.k Visitors Centers som fanns i Storbritannien och Nordamerika. Från 2011 upphör här beteckningen naturum. Istället byter anläggningen namn till VÄSTANÅFALLET natur & kulturcentrum. Här får besökaren information om det aktuella områdets geologi, flora, fauna och kulturhistoria, vilket ska inspirera till ytterligare friluftsliv och besök i den omgivande naturen.
 
VÄSTANÅFALLET natur & kulturcentrum

Information om Viksjöbygdens natur och kulturhistoria
Vädret Viksjö

   Flag Counter