Västanå Turridning
Västanå natur
är som bäst
när den upplevs
till häst!
 
 
Vill DU vara med och stötta oss ??
 
 
 
VÄSTANÅFALLET natur & kulturcentrum har en ambition att bidra och ordna med  olika evenemang såsom – underhållning – kultur – naturupplevelser – utställningar - och övrig verksamhet till förmån för Viksjö och dess besökare.

För att klara av detta och att kunna driva o utveckla vår verksamhet på ett spännande o intressant sätt är vi bland annat beroende av stöd från våra medlemmar. Särskilt stimulerande är det att få nya medlemmar.

För en årsavgift på endast 100:-/person alternativt 200:- för hela familjen kan du vara med och stötta oss i vår verksamhet. Barn upp till 15 år betalar ingen avgift.

Många av våra verksamheter är utan inträdesavgifter och ger  därför möjligheter till att även ta med både nära o kära.

Vår förhoppning är att VÄSTANÅFALLET natur & kulturcentrum fyller en funktion och har stöd hos allmänheten.

Vill du bli vår medlem betalar du in på Bankgiro 5173-3335. Ange: ditt namn o adress , din e-postadress om den finns  - då vi drar ner på administrativa kostnader och gärna vill informera om vår verksamhet på bästa möjliga sätt.
 

Tack för din hjälp!
 
VÄSTANÅFALLET natur & kulturcentrum

Information om Viksjöbygdens natur och kulturhistoria
Vädret Viksjö

   Flag Counter