Västanå Turridning
Västanå natur
är som bäst
när den upplevs
till häst!
 
Utställningar
Artikelindex
Utställningar
Sida 2
Sida 3
 
I den gamla trösklogen från 1800-talet finns över 200 kvadratmeter utställningar.
 
Mjällåns dalgång
Naturen i Mjällåns dalgång, som löper genom Viksjöbygden, är storslagen.
Dalgångens särskilda värden presenteras, ex.vis det unika insektslivet, de levande
processerna i landskapet, havsöringen m m.
 
 

De stora rovdjuren
Alla de stora rovdjuren; björn, varg, lo, järv och kungsörn presenteras.
 
 

Fladdermöss
Västanås naturmiljö hyser flera arter fladdermöss. I utställningen kan du få intressant information om dessa speciella djur. I hörlurar kan du höra hur de låter och hur man på så sätt kan skilja de olika arterna åt.


 
VÄSTANÅFALLET natur & kulturcentrum

Information om Viksjöbygdens natur och kulturhistoria
Vädret Viksjö

   Flag Counter